Nakakatawa

Nakakatawa. Parang walang nagbago sa buhay ko. Nilipat ko dito mga dati kong blog. Tapos yung mga pinagsasasabi ko dati, pwede pa rin magamit ngayon. Ibang babae nga lang. Hahaha. Pero hindi naman lahat negatibo. Yung hindi ko pag-inom ng softdrinks na sinimulan ko dati, napagpapatuloy ko pa rin ngayon. Pero may daya. Pag nasa ibang bansa ako, umiinom ako ng Fanta o ibang mga kagaya nito na matatawag na softdrinks....

August 4, 2023

Here We Go Again

So. After many years, here I am again trying to write. I actually just want to document work-related things. Which can be find in Notes soon? I hope so. But maybe some personal things will grace these pages again. Let’s see.

July 14, 2023