Umuulan na naman
Walang makita sa labas
Malakas ang pagbuhos
Kumikidlat at kumukulog

Sa paglisan
Kasabay ng pag-ulan
Hindi na matanaw
Ang pinuntahan

May ibang tinitignan
Nagbabalik ang nakaraan
Walang magagawa
Walang kalaban-laban

Tumitila na ang ulan
May nakikita na sa labas
Ngunit sa loob
Umuulan pa rin