Matapos ang ilang buwan, eto na ang Day 1. Haha. Ang mga pangyayari na nakasaad dito ay naganap noong April 30, 2011.

Dumating na ang araw ng paglipad. Ang oras ng aming paglipad ay <oras>. Umalis kami ng bahay ng <oras> matapos ang kaunting pagbabasta pa. Nagbaon pa kami ng cereals at cup noodles. Sayang at hindi ko na maalala kung anu-ano at kung ilan. Sarap pa naman din ng mga iyon.

Dumating kami sa Terminal 1 ng mga <oras>. Mabilis naman kami nakapasok kasi saktong nagbukas sila ng isa pang pasukan na may scanner pagkapila namin. Nung nasa loob na kami, hinanap namin ang check-in ng Delta. Madali lang naman itong makita kasi malaki ang sakop nilang lugar. May kaunting pila lang at habang nakapila ay may form na kailangang sagutan. Pagdating sa check-in counter, ipakita lang ang passport at dokumento ng pagsakay. Matapos ang ilang minuto, ayos na ang check-in namin.

Ay teka, hindi pa pala.